fpzip.pl


Idź do treści


Przekaż 1 % podatku dochodowego
dla Fundacji Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości
KRS nr 0000264136Fundacja Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości została powołana w 2006 roku w celu wspierania aktywności gospodarczej przedsiębiorstw oraz promowania inicjatyw lokalnych i międzyregionalnych, zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz promowania działalności na rzecz ochrony zdrowia. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, iż pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowi istotny element poprawy pozycji konkurencyjnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i poszczególnych regionów naszego kraju. Fundacja oferuje przedsiębiorcom kompleksową pomoc
w zakresie pozyskania dofinansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Przykładamy dużą wagę do indywidualnego podejścia do każdego projektu. Podczas wstępnego etapu prac analizujemy możliwość pozyskania dofinansowania, biorąc pod uwagą zarówno charakterystyką podmiotu ubiegającego sią o dofinansowanie, jak i charakter samego przedsięwzięcia. W wyniku analiz wskazujemy Klientowi potencjalne źródła finansowania oraz warunki jakie należy spełnić, aby takie dofinansowanie otrzymać. W następnej kolejności przygotowujemy wniosek o dofinansowanie wraz
z wymaganymi załącznikami (m.in. biznes plany, dokumenty formalne wnioskodawcy oraz oświadczenia). Jeśli wymaga tego wniosek oferujemy także pomoc w procesie uzyskania promesy bankowej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu dofinansowania proponujemy naszym Klientom wsparcie obejmujące:

  • zarządzanie projektem zgodnie z wymogami poszczególnych programów i funduszy, pomoc w przygotowywaniu wniosków o płatność i rozliczenie projektu.


Strona główna | Dzialalnosc statutowa | Usługi | Partnerzy | Praca | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego